Geometrijski niz - zadaci
nazad

TEST geometrijski niz


1. Prva dva clana niza su 2 i 6. Odredi sledeci clan niza ako se zna da je niz geometrijski

a3 =

2. U geometrijskom nizu je prvi clan jednak -5, a cetvrti clan je - 40. Odredi sumu prvih pet clanova niza.

S5 =
3. Odredi geometrijski niz ako je a1 - a2 = 35,a3 - a4 = 560 .

a1 = 5
q=4

 
a1 = 7
q=-4

 
a1 = 4
q=8

 
4. Ako je a2=2/3, a4=8/27, odrediti a6
a6 =


5. Odredi 13. clan geometrijskog niza kojem je a5 = 5, a8 = 625

a13 =

6. Odredi prvi clan geometrijskog niza ako je: a7-a1=728 , a7+a4=702.

a1 =
7. Tri broja, od kojih je srednji 5, cine aritmeticki niz. ako prvom dodamo jedan, a drugom i trecem oduzmemo jedan, dobit cemo geometrijski niz. Odredi te brojeve.

a1 = 7
a2 = 5
a3 = 3

 
a1 = 2
a2 = 5
a3 = 8

 
a1 = 3
a2 = 6
a3 = 9

 

8. Odredi prvi clan geometrijskog niza kod kojeg je razlika sedmog i treceg clana jednaka 720, a suma sestog i cetvrtog 270 i kod kojeg je taj prvi clan celobrojan

a1 =

9. Odredi sumu prvih 8 clanova geometrijskog niza kod kojeg je a5 = 162, a2 = 6

S8 =

10. Koliko brojeva treba umetnuti izmedju 1 i 625 da bi se dobio geometrijski niz ciji je zbir 781

broj clanova koje treba umetnuti =